Máy in hạn sử dụng

Máy in hạn sử dụng

Máy in hạn sử dụng trên dược phẩm, chai lọ , bao bì, thân chai, nắp chai, túi nilon , vỏ hộp lon sắt, mỹ phẫm , lọ nhựa … Máy in hạn sử dụng trên hộp thuốc, chai thuốc, máy in ngày sản xuất trên chai nước suối,in date trên lon nhựa, máy in […]