Ô tô bay – giải pháp tránh tắc đường

Ô tô bay – giải pháp tránh tắc đường

PAL-V (cụm từ viết tắt của Personal Air and Land Vehicle) là phương tiện vận tải có khả năng vượt qua quãng đường 500 km và đạt tới độ cao 1.200 m ở chế độ bay. Khi đáp xuống đất, những cánh quạt của nó được thu lại và nó biến thành một cỗ xe […]