Sự thật khủng khiếp cho con nuôi ở Chùa Bồ Đề

Mỗi đứa trẻ được đưa vào chùa Bồ Đề, Công được “lại quả” 5-7 triệu đồng. Nếu đứa trẻ này được nhận làm con nuôi, nhà chùa sẽ được “cung tiến” vài chục đến vài trăm triệu từ cha mẹ nuôi chúng. Khi thực hiện phóng sự này, chúng tôi đã rất “sốc” trước những […]