Thành phố nổi trên đại dương

Thành phố nổi trên đại dương

Discovery đưa tin Peter Thiel, người sáng lập công ty Paypal, đã quyết định tài trợ 1,25 triệu USD cho Viện Seasteading tại Mỹ – tổ chức nghiên cứu và phát triển các mô hình cộng đồng trên biển – để các chuyên gia của viện phát triển mô hình các thành phố nổi. >> […]