Đám cưới của 2 cặp đồng tính trong ngày hội ‘Tôi đồng ý’

Đám cưới của 2 cặp đồng tính trong ngày hội ‘Tôi đồng ý’

>> Gặp 2 tuần anh đã nói yêu, có nên tin? Chiến dịch online và ngày hội Tôi đồng ý là thành công lớn của cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính và chuyển giới) trong việc vận động cho một xã hội bình đẳng và trân trọng sự đa dạng của cuộc sống. Ngày […]