Hãi hùng giăm bông bẩn

Hãi hùng giăm bông bẩn

Tẩy da thối bằng ô xy già Khó khăn lắm chúng tôi mới thu thập được quy trình sản xuất giăm bông do đôi nam nữ tên Văn và Hân làm chủ. Đầu tiên, chủ cơ sở thu mua da heo từ các đầu nậu, các chợ, do vậy hàng đưa về đến cơ sở […]