Sự ‘hồn nhiên đáng sợ’ của người Việt khi đi máy bay

Sự ‘hồn nhiên đáng sợ’ của người Việt khi đi máy bay

“Có bom đấy”; dọa bắn hạ máy bay; mở cửa máy bay để hóng khí trời, sử dụng điện thoại… là các vụ việc điển hình minh chứng cho sự hồn nhiên đáng sợ của người Việt khi đi máy bay. Những quán nhậu ‘sung sướng’ ở Đà thành Giây phút gói quà phát nổ […]