‘Điểm nóng’ Huyền Chip: Tác giả, NXB cần có câu trả lời bạn đọc

‘Điểm nóng’ Huyền Chip: Tác giả, NXB cần có câu trả lời bạn đọc

1. Vắn tắt, cho đến giờ, những tranh luận về cuốn sách này chỉ tập trung vào 2 câu hỏi: 1) Những gì tác giả viết có phải là 100% sự thật?; 2) Xách ba lô lên và đi có ảnh hưởng xấu tới người đọc không, nhất là với những độc giả trẻ tuổi […]