Siêu thị Nhật treo bảng giá bán lòng lợn bằng tiếng Việt

Để bán nội tạng lợn cho người Việt tại Nhật, một số kho hàng, siêu thị nước này đã treo bảng niêm yết giá bán bằng tiếng Việt để những người Việt Nam khi mua hàng dễ dàng mua bán. Khác với những lần trước, khi các bảng thông báo bằng tiếng Việt ở Nhật […]