Những lí do ngớ ngẩn khiến bạn “rỗng ví”

Những lí do ngớ ngẩn khiến bạn “rỗng ví”

Đôi khi, khoản tiền nhỏ như trà đá hằng ngày cũng khiến bạn tiêu tốn số tiền không nhỏ. Tháng này, bạn lại “rỗng ví” một lần nữa. Thay vì hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ lặp lại điều này nữa, bạn cần xem lại nguồn gốc sâu xa của vấn đề. […]