Máy dán nhãn decal bán tự động LT-50

Máy dán nhãn decal bán tự động LT-50

Máy dán nhãn decal bán tự động LT-50 có ưu điểm là đơn giản, dễ điều chỉnh và sửa chữa . Máy dãn nhãn decal bán tự động LT-50 sử dụng cho thân chai tròn Máy dán nhãn decal bán tự động LT-50 sử dụng rộng rãi trong thực phẩm, dược và hóa chất thông […]