Máy gấp toa thuốc

Máy gấp toa thuốc

Máy gấp toa thuốc, đơn thuốc DE-284V là một máy gấp giấy chuyên dùng trong  ngành  y dược, kết cấu của  máy này kiên cố, thao tác đơn giản lại thêm hình dáng  đẹp và thiết kế đặc biệt, là máy chuyên dùng trong ngành y dược, đồ trang điểm, thực phẩm, công nghiệp hóa chất,… […]