Máy vặt lông gia cầm

Máy vặt lông gia cầm

Máy vặt lông gia cầm ngày càng được sử dụng rộng trong các lò giết mổ, máy giúp tiết kiệm thời gian cho công nhân và hiệu quả cao.Máy vặt lông gia cầm có kích thước tương đối nên có thể làm sạch lông từ 4-7 con / phút . Máy vặt lông gia cầm […]