Ngủ với xương cốt của bạn thân suốt 13 năm

Ngủ với xương cốt của bạn thân suốt 13 năm

Fabio Beraldo Rigol, 47 tuổi, ở Isabel, Brazil đã từng là nhà môi giới. Nhưng ông đã bị rơi vào cảnh không đồng xu dính túi và vô gia cư sau khi việc kinh doanh thất bại. Ông đã đến sống cùng bộ xương của người bạn thân nhất và chỉ rời khỏi hầm mộ […]