Shock với những hình ảnh về cô bé “người rừng” vừa được phát hiện

Shock với những hình ảnh về cô bé “người rừng” vừa được phát hiện

Trong chuyến đi từ thiện gần đây tại huyện Khánh Lê (miền núi tỉnh Khánh Hòa), một sư thầy đã vô tình phát hiện ra cô bé “người rừng” Mấu Thị Ni (người dân tộc Rắc-lây) đang trong tình trạng báo động về thể chất và tinh thần, rất cần giúp đỡ. Được sự trợ […]