Máy bay siêu thanh giống ám khí của ninja

Máy bay siêu thanh giống ám khí của ninja

Ge-Cheng Zha, một kỹ sư hàng không của Đại học Miami tại Mỹ, cùng các cộng sự nảy ra ý tưởng chế tạo phi cơ không thân và không đuôi có khả năng đạt tới tốc độ siêu thanh mà không gây nên tiếng nổ lớn – nguyên nhân khiến máy bay siêu thanh Concorde […]