Thiết bị phát hiện người mang súng trên phố

Thiết bị phát hiện người mang súng trên phố

Trong ba năm qua các nhà khoa học của Bộ Quốc phòng Mỹ đã nghiên cứu loại thiết bị có khả năng phát hiện súng từ xa theo yêu cầu của cảnh sát thành phố New York tại Mỹ. Thiết bị phóng những tia hồng ngoại để theo dõi một loại năng lượng phát ra […]