Gái Tây bán thân ở Sài Thành: Kiếm ăn thời vụ?

“Đi với tôi, anh phải chấp nhận 2 nguyên tắc. Một là phải dùng bao cao su, hai là chỉ đi trong 1h, giá 100 đôla. Nếu anh muốn 2h thì 200 đôla và chỉ 2h chứ không hơn”, Maddy nói. “Sư huynh đã bao giờ nghe nói đến cái vụ gái “Tây” ở Sài […]