Phụ nữ chỉ quan tâm đến điều gì?

Phụ nữ chỉ quan tâm đến điều gì?

Hai phụ nữ tuổi băm trút bầu tâm sự trong tiệm gội đầu: – Tớ thấy rằng nắm được giá cả thị trường nhiều khi có lợi ra trò đấy! – Chuyện đấy thì khỏi phải bàn, ví như là đi chơi “Hãy chọn giá đúng” chẳng hạn. – Để tớ kể cậu nghe câu […]