Giật mình trước con mắt như quỷ dạ xoa do bỏng hóa chất

Giật mình trước con mắt như quỷ dạ xoa do bỏng hóa chất

Mắt là một trong những cơ quan nhạy cảm, dễ tổn thương nhất của cơ thể con người. Chính vì thế, tác động gây hại dù chỉ là nhỏ thôi cũng có thể để lại những thương tật đáng tiếc. Để cảnh báo về những nguy hiểm do xút vảy gây ra, một thành viên […]