Cướp giật ngày càng manh động trên đường phố Hà Nội

Cướp giật ngày càng manh động trên đường phố Hà Nội

Đã có thời gian, tình trạng cướp giật là đại nạn trên đường phố tại TP Hồ Chí Minh. Lãnh đạo thành phố liên tục đưa ra khuyến cáo người dân và du khách thật thận trọng trong việc giữ gìn tài sản cá nhân khi ra ngoài đường, nhất là khi đi vào đêm […]