Phương Mỹ Chi viết sai vẫn nhận được giấy khen?

Phương Mỹ Chi viết sai vẫn nhận được giấy khen?

Trong phần chép lại một đoạn thơ trong bài thơ Hắc Hải của nhà thơ Nguyễn Đình Thi. Trong bức ảnh này, Mỹ Chi viết chữ “Chi” (Phương Mỹ Chi) và chữ “Thi”( Nguyễn Đình Thi) giống nhau gần như hoàn toàn. >> “Yêu râu xanh” xin bao cao su để hiếp dâm thiếu nữ […]