Sư Phượng định về chùa lấy ô tô, bị người dân ngăn cản

Sư Phượng định về chùa lấy ô tô, bị người dân ngăn cản

>> Cử nhân chăn vịt, thạc sĩ gia sư 10h sáng nay, sư Phượng về chùa Chân Long để lập biên bản và giải trình 2 bức tượng bị gãy tay và gãy cổ trong chùa. Đây là lần về chùa gần nhất của Sư Phượng kể từ ngày 5/11. Vị sư mặc quần áo […]