Nguyên Thống đốc ngân hàng nói gì vụ gửi tiết kiệm 20 năm?

Nguyên Thống đốc ngân hàng nói gì vụ gửi tiết kiệm 20 năm?

“Họ đã quá thiệt thòi… Lòng tin của người gửi tiền giảm đi thì ngân hàng nên nhận thấy đây là yếu kém của mình… “, ông Cao Sĩ Kiêm cho biết. Sau khi Tuổi Trẻ ngày 11/3 đăng bài “Sau 20 năm gửi tiết kiệm: từ một căn hộ còn vài bát phở”, tòa […]