Đại học Quốc gia Hà Nội công bố phổ điểm đánh giá năng lực

Đại học Quốc gia Hà Nội công bố phổ điểm đánh giá năng lực

Hơn 70% tổng số thí sinh dự thi đánh giá năng lực vào Đại học Quốc gia Hà Nội đạt từ 70 điểm trở lên. Thủ khoa của trường đạt 128 điểm. Ngày 9/6, Trung tâm Khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố thống kê điểm bài thi của thí sinh thi […]