Robot Việt Nam làm vũ công

Robot Việt Nam làm vũ công

Đây là những phiên bản đầu tiên của dòng robot dịch vụ giải trí được chế tạo tại Khoa Cơ – Điện Tử, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội với sự phối hợp của một công ty tự động hóa. Chúng có thể biểu diễn ca nhạc trong các sự kiện […]