‘Xe của dân, không phải muốn là tịch thu được’

‘Xe của dân, không phải muốn là tịch thu được’

Theo tiến sĩ Đinh Xuân Thảo, Hiến pháp quy định quyền bảo hộ tài sản rất cao. Trong khi đó, ôtô, xe máy là tài sản lớn của người dân, không thể muốn là tịch thu ngay được. Trao đổi về kỹ thuật lập pháp đối với đề xuất của Ủy ban An toàn giao […]