Giải mã nguyên nhân “cả thèm chóng chán” khi yêu của các chàng

Giải mã nguyên nhân “cả thèm chóng chán” khi yêu của các chàng

Không nghiêm túc Một mối quan hệ phải bắt đầu từ sự chân thành, nghiêm túc mới mong được bền vững và dài lâu. Tuy nhiên, có nhiều chàng khi bắt đầu yêu đương lại bằng thái độ hời hợt, thấy hay hay thì yêu, yêu cho bằng bạn bằng bè thế thôi, nghĩ nhiều […]